Tuf-Tuf’ 07 Solexclub.

De vereniging is opgericht op 2 november 2007. 
De vereniging heeft ten doel liefhebbers van solexen nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden voor te lichten.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • Het houden van vergaderingen.
  • Het doen houden van lezingen over solexen.
  • Het houden van toertochten.
  • Haar leden te ondersteunen bij aankoop en reparaties.

Contactadres: tuf-tuf07@ziggo.nl
Privacybeleid: https://www.tuftufsolex.nl/privacybeleid/