Privacybeleid Tuf-Tuf ’07

Ons website-adres is: https://www.tuftufsolex.nl.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Tuf-tuf’07club verwerkt over haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de Tuf-tuf’07club, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Tuf-tuf’07club verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Het bestuur van de Tuf-tuf’07club.
Het bestuur is te bereiken via Tuf-tuf07@ziggo.nl

2. Welke gegevens verwerkt Tuf-tuf’07club en voor welk doel.


2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam.
b) adresgegevens.
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

d) Bankrekeningnummer


2.2 De Tuf-tuf’07club verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan. Tevens voor de verstrekking van informatie, het versturen van uitnodigingen, en communicatie met leden.

b) Je telefoonnummer (WhatsApp) wordt gebruikt voor onderlinge communicatie tussen leden en voor het zenden van foto’s en filmpjes van activiteiten van de Tuf-tuf’07club.

c) Foto’s en filmpjes van ritten en evenementen die naar de What-App-groep van de Tuf-tuf’07 club worden gestuurd kunnen worden gepubliceerd in de foto-galeries van deze website. Deze zijn echter alleen in te zien door clubleden door middel van een wachtwoord wat enkel aan de leden wordt verstrekt.

d) Bepaalde clubdocumenten, zoals het meest recente verslag van de ledenvergadering staan op de website. Deze documenten worden eveneens afgeschermd door een wachtwoord, en zijn dus niet door derden in te zien.

e) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen

De Tuf-tuf’07club verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via het bestuur van de Tuf-tuf’07club kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Tuf-tuf’07club je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur of via tuf-tuf07@ziggo.nl

5. Cookies.

De Tuf-tuf’07club-site gebruikt 2 soorten cookies, kleine tekstbestanden om voorkeuren te registreren:

  • Functionele cookies
    Deze cookies zijn belangrijk voor de werking van de site. De site heeft ze nodig om te bepalen of je ingelogd bent en andere voorkeuren op te slaan.
  • Analytische cookies
    De Tuf-tuf’07 club gebruikt (zoals aangegeven in de vorige alinea) cookies om bezoekgegevens te analyseren. Dit doen we via Google Analytics. Deze gegevens gebruiken wij geanonimiseerd en kunnen niet herleid worden tot individuen.

6. Wijzigingen.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden niet bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.