Solex weekend. Tuf-tuf’07


Beste leden,

Hierbij nodigen wij van harte uit tot het bijwonen / deelnemen , van een door ons , TufTuf Solexclub  07, georganiseerd weekend in en rondom Bergen op Zoom .

Wij als organiserende club voor 2019 , hopen erin geslaagd te zijn een mooi programma voor ons allen op poten te hebben gezet  .

Mochten er na het lezen van de uitnodiging nog vragen of onduidelijkheden zijn , laat het ons a.u.b. weten !!

Er moeten altijd keuzes worden gemaakt en , we hebben de navolgende verenigingen uitgenodigd / aangeschreven .

# Solexclub  Zeeland .

# Stichting solex Pegalex .

# Solexclub , de Campse Solexisten .

# en wij , TufTuf club 07 , uit Bergen op Zoom .

We denken tochten te maken met ongeveer  60 deelnemers , begeleid door verkeersregelaars .

S ’avonds hebben we , naar onze mening , ook een leuk programma samengesteld voor een ieder  ( zorg ervoor dat je Solexkennis op niveaus is )

Kortom , HEEL GRAAG  tot 28 juni tm 30 juni  in Bergen op Zoom !!

Wij hebben er veel zin in

Organisatie ;  TufTufclub `07 Bergen op Zoom.

Aanmeldformulier: https://www.tuftufsolex.nl/wp-content/uploads/2019/01/uitnodiging-Solex-weekend-28-tm-30-juni-2019-Bergen-op-Zoom-1-1.pdf